Kernwaarden van Proceon

  • Aandacht krijgen

Kinderen kunnen soms kwetsbaar zijn en extra bescherming nodig hebben. Ze rekenen er dan volkomen terecht op dat de school hun in alle opzichten aandacht en veiligheid biedt. Natuurlijk denken wij nooit in termen van 'moeilijke kinderen'. Onze professionals spreken over extra aandacht geven. Van een echt compliment tot intensieve begeleiding en zorg die recht doen aan hun talenten.

  

  • Eerlijkheid en humor

Kinderen fleuren op van humor. Humor ontspant en kan een probleem laten kantelen. Proceon zet graag eigen humor in, of gebruikt die van de kinderen. Ook hecht Proceon waarde aan eerlijkheid en authenticiteit. Dan ontstaat er verbinding en echt contact. 

 

  • Duidelijke grenzen

Kinden hebben ruimte en uitdaging nodig om hun talenten optimaal te ontwikkelen. Om met vallen en opstaan te worden wie ze zijn. Tegelijkertijd zijn duidelijke grenzen ook belangrijk. En begrijpelijke, gedeelde regels die grenzen helpen bewaken. We proberen zoveel mogelijk positief en flexibel te zijn om grenzen op tijd te kunnen verleggen. Zodat die kunnen meegroeien met de ontwikkeling van de kinderen.

 

  • Nieuwsgierig

Kinderen werken voor ons aanstekelijk, omdat ze vrolijk en ongedwongen zijn. Met een natuurlijke nieuwsgierigheid die verrast en ook ons daardoor soms anders laat kijken. Nieuwsgierigheid kan niet zonder keuzes leren maken. Keuzes over en voor een sociale en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Over democratische waarden en de normen die daarbij horen.

 

  • Optimistisch

We staan graag optimistisch in het leven en leven de kinderen dat dan ook voor. Natuurlijk met de nodige realiteitszin. Dat houdt in: het glas is altijd half vol en als dat een keer niet zo is, wijzen we de kinderen de bron om het glas weer bij te vullen. Deze optimistische kijk helpt kinderen een vol-waardige plek te vinden. Een plek waarbij ze optimaal tot hun recht komen.

 

  • Uitdagend

Kinderen ontwikkelen zich in een uitdagende omgeving. Daarom maken we de leer- en leefomgeving voor kinderen ook zo uitdagend mogelijk. Om nieuwe dingen te kunnen ontdekken. Vérder durven te gaan en kijken dan hun vertrouwde omgeving. Ieder in een eigen tempo en hoe dan ook nooit gedwongen. Uiteraard helpen we hen daarbij door zelf het goede, uitdagende voorbeeld te geven.