24 december 2019

Kerstgroet

Licht in de nacht: een ster schijnt door de wolken

dit is de nacht dat Zijn leven begon

Sluier van angst en pijn lag op de volken

totdat Hij kwam en het kwaad overwon

Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen

stralend breekt de held're morgen aan

 

Prijs nu zijn naam

samen met de engelen

O, nacht vol licht

o, nacht dat Jezus kwam

 

Wat Hij ons leert is geven om een ander

liefde alleen is de weg die Hij wees

En als Hij spreekt, verbreekt Hij alle banden

vrij van het juk van verdrukking en vrees

Uit ons hart en dwars door alle tranen

ontspringt een lied dat jubelt door de tijd

 

Prijs nu Zijn naam

samen met de engelen

O, nacht vol licht

o, nacht dat Jezus kwam