Proceon zoekt onderwijsassistenten

Elke dag opnieuw maken onze teams werk van mooi onderwijs aan onze kinderen. Wij zoeken onderwijsassistenten om samen met de leerkrachten het beste uit de kinderen te halen. Wij geloven in de kracht van samen leren en ontwikkelen. Kom jij erbij?

 

Ben jij de pabo gestart en en wil je vast ervaring opdoen in de praktijk in de rol van onderwijsassistent? Of heb jij een onderwijsassistenten diploma en wil je doorgroeien naar leerkracht? Of ben jij een onderwijsassistent in hart en nieren? Wij komen graag in contact met jou. We hebben diverse scholen, onderwijsconcepten en mogelijkheden qua omvang. Dit lichten we je graag toe.

Taakomschrijving onderwijsassistent
De onderwijsassistent (B) verricht leerlingbegeleiding en onderwijsondersteuning, organisatie en beheer taken, verzorging van leerlingen (optioneel) en doet aan professionalisering.

 

De onderwijsassistent (C) verricht leerlingbegeleiding en onderwijsondersteuning, speelt in op specifieke situaties en handelt naar eigen inzicht, werkt mee aan de vormgeving en planning van leeractiviteiten, werkvormen en/of opdrachten, doet verbetervoorstellen en stemt dit af met de leraar.

 

Werkzaamheden

Op het gebied van Leerlingbegeleiding en onderwijsondersteuning verwachten wij het volgende.

De onderwijsassistent;

 • Werkt mee aan het ontwerpen van leeractiviteiten, werkvormen en/of opdrachten voor leerlingen;
 • Levert een bijdrage aan de evaluatie van leeractiviteiten, werkvormen en/of opdrachten, doet verbetervoorstellen en stemt dit af met de leraar;
 • Past op basis van eigen beoordeling het handelen aan voor de begeleiding van leerlingen en stemt deze af met de leerkracht;
 • Structureert, plant en organiseert (mede) de leeractiviteiten van leerlingen;
 • Verzorgt ondersteunende hulp bij het inoefenen van lesstof en/of vaardigheden van individuele leerlingen en/of subgroepen leerlingen en kiest een aanpak die past bij de situatie;
 • Stimuleert leerlingen tot luisteren, zich te concentreren, vragen te stellen, e.d.;
 • Neemt gestandaardiseerde toetsen af bij leerlingen en registreert de resultaten;
 • Doet op basis van eigen beoordeling voorstellen voor de begeleiding van leerlingen;
 • Registreert bevindingen in het leerlingvolgsysteem en bespreekt dit met de leerkracht;
 • Geeft uitvoering aan (individuele) onderwijsarrangementen na afstemming met de leraar;
 • Houdt toezicht op leerlingen, signaleert en corrigeert (on)gewenst gedrag en bespreekt dit met de leerkracht;
 • Verricht onderwijsondersteunende taken voor groepen leerlingen met specifieke leerproblemen;
 • Voert samen met de leerkracht gesprekken met ouders.

 

Organisatie en beheer:
De onderwijsassistent;

 • Signaleert knelpunten in de uitvoering van de werkzaamheden en komt met verbetervoorstellen;
 • Organiseert zelfstandig schoolactiviteiten;
 • Maakt lesmateriaal door het aandragen van eigen ideeën;
 • Levert een bijdrage aan de inrichting van de onderwijsruimte;
 • Beheert en onderhoudt lesmaterialen en onderwijsmiddelen, doet voorstellen voor vervanging of aanschaf;
 • Neemt deel aan werkgroepen, draagt ideeën aan en/of doet verbetervoorstellen voor de aanpak/uitvoering;
 • Verricht voorbehouden medische handelingen op basis van autorisatie 4 Professionalisering
 • Neemt deel aan scholingsactiviteiten;
 • Houdt de bekwaamheden voor de functie up-to-date.

 

Kennis en vaardigheden:
De onderwijsassistent;

 • Heeft vaktechnische kennis van de praktijk van leerlingbegeleiding en onderwijsondersteuning
 • Heeft voldoende inhoudelijke kennis van de basisschoolvakken en staat voldoende boven de lesstof om de leerlingen uitleg te kunnen geven en vaardigheden bij te brengen;
 • Heeft pedagogische en didactische kennis en vaardigheden en kan dit aanpassen aan de schoolvisie en leerlingpopulatie van de school;
 • Heeft bekendheid met hygiëne en gezondheid van leerlingen
 • Heeft inzicht in de organisatie en werkwijze van de school
 • Neemt initiatief om nieuwe plannen aan te dragen en in gang te zetten;
 • Is vaardig in het omgaan met en begeleiden van leerlingen
 • Is vaardig in het uitvoeren van inoefenen van lesstof en/of vaardigheden
 • Is vaardig in de praktische organisatie van schoolactiviteiten

 

Samenwerking en contact:
De onderwijsassistent werkt samen binnen het schoolteam en heeft regelmatig contact met:

 • Leerlingen over het inoefenen van lesstof en/of vaardigheden om vragen te beantwoorden;
 • De leerkracht over bevindingen van leerlingen en verbetervoorstellen om deze te bespreken en informatie uit te wisselen;
 • De leerkracht over de bijdrage aan de vormgeving van leeractiviteiten, werkvormen en/of opdrachten en verbetervoorstellen om deze te bespreken en hierover afspraken te maken;
 • Collega-onderwijsassistenten over de praktische organisatie van schoolactiviteiten om informatie uit te wisselen (indien aanwezig);
 • Collega’s en professionals over de leerling om praktische informatie te geven of te krijgen;
 • Ouders over de leerling om informatie uit te wisselen, samen met de leerkracht.