Raad van Toezicht

Vacature lid Raad van Toezicht Proceon Scholengroep

Portefeuille financiën

 

Proceon Scholengroep

Proceon Scholengroep verzorgt met circa 320 medewerkers primair onderwijs voor ca. 3300 leerlingen, verdeeld over 16 scholen in 8 gemeenten in het Gooi & omstreken.

 

Iedere school binnen Proceon heeft een eigen profiel dat aansluit bij de omgeving en de gemeenschap waarvoor zij onderwijs verzorgt. Deze eigenstandigheid beschouwen we als onze kracht: het karakter van de scholen is persoonlijk en toegankelijk, met ieder een eigen signatuur. Tegelijkertijd biedt het grotere geheel van de scholengroep de mogelijkheid om de kracht van individuele scholen te bundelen, gezamenlijke kwaliteitsnormen te stellen en te leren van elkaar. Dit brengen we in praktijk in onze belangrijkste beleidsterreinen: onderwijskwaliteit, HR, financiën en positionering. Eén van de ambities is dat alle Proceon scholen zich aansluiten bij het Unesco-scholen netwerk.  

 

Proceon Scholengroep wordt aangestuurd volgens het Raad van Toezicht model door een College van Bestuur dat leiding en sturing geeft aan onderwijs- en bedrijfsvoeringprocessen, het stafbureau en de directeuren van de aangesloten scholen. De Raad van Toezicht ziet toe op het handelen van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Het College van Bestuur is derhalve verantwoording schuldig aan de Raad van Toezicht.

 

De leden van de Raad van Toezicht zijn vrijwilligers die hun kennis en ervaring op grond van hun maatschappelijke betrokkenheid in willen zetten om toezicht te houden op genoemde onderwijs- en bedrijfsvoeringprocessen.

 

Proceon Scholengroep zoekt een nieuw lid voor de Raad van Toezicht (m/v)

 Vanwege het naderen van het einde van de termijn van het lid van de Raad met de portefeuille Financiën ontstaat er een vacature binnen de Raad van Toezicht. De huidige portefeuillehouder zal een nieuw te verwelkomen lid inwerken gedurende een periode van gezamenlijk lidmaatschap.

 

Toezichthoudende ervaring is een pluspunt voor nieuwe leden. Tevens is ervaring in de non-profit sector een welkome aanvulling in de samenstelling van de Raad van Toezicht.

 

Van de leden wordt verwacht dat zij de christelijke identiteit van Proceon onderschrijven.

 

Informatie

Als u vragen heeft dan kunt u per e-mail contact opnemen met de heer Renso van Wieringhen Borski, voorzitter van de Raad van Toezicht: secretariaat@proceon.nl.  Meer informatie over Proceon vindt u op onze website: www.proceon.nl. 

 

Sollicitatie

U kunt uw sollicitatie per email richten aan Proceon Scholengroep via secretariaat@proceon.nl o.v.v. ‘vacature Lid Raad van Toezicht’.

 

Sluitingsdatum voor sollicitatie is vrijdag 2 oktober 2020