De Globe Bussum directeur gezocht (WTF 0.8)

Taalonderwijs met plek voor iedereen

Voor de taalschool De Globe in Bussum zijn wij op zoek naar een positieve en communicatief vaardige directeur (WTF 0.8). De mogelijkheid bestaat om al meteen te starten in deze uitdagende functie. 

 

Over De Globe 

De Globe is een taalschool voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar die nieuw in Nederland zijn en onvoldoende de Nederlandse taal beheersen om in een reguliere groep in het primair onderwijs in te stromen. De leerlingen zijn afkomstig uit de hele wereld, spreken niet of onvoldoende de Nederlandse taal en krijgen op De Globe gedurende 1 á 2 jaar onder andere intensief taalonderwijs aangeboden waarbij ook aandacht is voor de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen.

 

Op de Globe staat een veilige omgeving centraal met een dudielijke structuur en een positieve sfeer.

 

Het doel is om de kinderen zich zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen, zodat zij kunnen instromen in een reguliere groep. Daarvoor is het noodzakelijk dat de kinderen zich sociaal en emotioneel veilig voelen, de Nederlandse taal leren en wegwijs worden gemaakt in de Nederlandse maatschappij (burgerschapsvorming). Het beste voor ieder kind is een veilige, plezierige school die kansen biedt en uitdaging geeft. Waar ieder kind acceptatie ervaart, plezier heeft, een goed zelfbeeld ontwikkelt en optimale vooruitgang boekt.

 

De school is een professionele organisatie die voortdurend doelgericht werkt aan de ontwikkeling van kinderen. Dat doen wij in een leeromgeving die kinderen en leerkrachten inspireert. Wij geloven in de kracht van zelf ontdekken, vragen stellen en grezen verleggen.

 

Functieomschrijving 

Als directeur ben je eindverantwoordelijk voor de school en het onderwijs dat gegeven wordt. Je geeft dagelijks leiding aan het schoolteam, coördineer je de werkverdeling en de dagelijkse gang van zaken. Je draagt zorg voor de professionele ontwikkeling van de medewerkers, begeleidt ze daarbij en voert gesprekken in het kader van de gesprekkencyclus. Daarnaast draag je mede zorg voor het ziekteverzuimbeleid en werving en selectie. 

 

Jaarlijks stel je diverse plannen, begrotingen en documenten op en bewaak je de voortgang hiervan. Hierbij kun je denken aan het werkverdelingsplan, personeels- en formatieplannen, jaarverslag en de schoolbegroting. Daarnaast adviseer je over operationele aspecten van het zakelijk beleid van de school (financiën, ICT, huisvesting en faciliteiten).  

 

Je signaleert en analyseert maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen in de schoolomgeving. Je onderhoudt contacten en voert overleg met ouders/verzorgers van leerlingen en je representeert de school bij in- en externe overleggen. 

 

Onderdeel van jouw functie is het bewaken van de identiteit, doelstellingen en het pedagogisch-didactisch klimaat van de school en de kwaliteit van de uitvoering van het onderwijs. Je draagt bij aan visieontwikkeling en het ontwikkelen van meerjarenbeleid en signaleert (dreigende) problemen in de onderwijsuitvoering en adviseert over de te nemen maatregelen.  

 

Als directeur van taalschool De Globe beschik je over extra competenties. Je bent in staat om de algemene uitgangspunten van het overheidsbeleid te vertalen naar het onderwijs. Je kunt goed anticiperen op steeds veranderd overheidsbeleid en veranderende omgevingsfactoren. Je bent actief zichtbaar binnen overheden, maatschappelijke instellingen en andere organisaties. 

 

Wie zoeken we?

Als directeur op deze kleinschalige school ben je hét gezicht van de school en heb je direct contact met ouders en leerlingen. Samen met het bevlogen team ontwikkel je De Globe door. We zoeken een directeur die: 

  • Duidelijk, positief en transparant is in de communicatie, ook non-verbaal
  • Zelfverzekerd, daadkrachtig, empathisch en besluitvaardig is
  • Zichtbaar is in de school en een laagdrempelige houdign heeft naar het team, ouders en kinderen
  • Goed kan omgaan met de grote diversiteit op de school
  • Zorgt voor een veilige leer- en werkplek
  • Samenwerkingsgericht, verbindend en oplossingsgericht is
  • In staat is om structuur in het bevlogen team aan te brengen, en als het nodig is, naast en achter het team staat
  • Ervaring heeft met NT2

 

Daarbij ben je erop gericht het beste uit de kinderen, het team en jezelf te halen. Dit betekent soms het bieden van een luisterend oor, tijd nemen om de relatie op te bouwen/ te verstevigen of erkenning geven aan de (moeilijke) persoonlijke situatie.  

 

Ruime ervaring in het onderwijs is een vereiste om voor deze functie in aanmerking te komen. Dit kan ervaring zijn als leerkracht of als directeur. 

 

Arbeidsvoorwaarden 

Deze functie valt onder de CAO PO, schaal D12 (€3.031 - €6.059). Een selectie assessment is onderdeel van de procedure. Indien een assessment recent is afgenomen (<2 jaar) of deze is gedaan langer geleden in het kader van het starten van de schoolleidersopleiding, wordt deze niet opnieuw afgenomen (indien de rapportage wordt gedeeld).  

 

Solliciteren? 

Reacties kunnen uiterlijk tot 6 maart 2023 worden gestuurd naar werkenbij@proceon.nl onder vermelding van vacature directeur taalschool De Globe. Voor vragen over de vacature kun je contact opnemen met Martinique Scheper (Hoofd P&O) via 06-23527996.  

 

De eerste gesprekken zullen plaats vinden op vrijdagmiddag 17 maart 2023 en, indien nodig, de tweede gesprekken op vrijdagmiddag 24 maart 2023. Wil je deze data vast vrijhouden in jouw agenda? 

 

Tijdens de voorjaarsvakantie (maandag 27 februari tm vrijdag 3 maart 2023) zijn wij gesloten en niet bereikbaar. 

 

* Acquisitie voor deze vacature wordt niet op prijs gesteld.