Externe vertrouwenspersonen

De externe vertrouwenspersonen zijn er voor klachten en meldingen rond ongewenst gedrag (machtsmisbruik, pesten, seksuele intimidatie, agressie en geweld, discriminatie, onheuse bejegening, mishandeling en miscommunicatie). Voor de scholen van Proceon zijn mevrouw Giti Bán en de heer Frank Brouwer de externe vertrouwenspersonen. Beiden zijn werkzaam bij Stichting School & Veiligheid. Hieronder stellen zij zich aan u voor en vindt u tevens hun contactgegevens.

Schermafbeelding 2023 04 07 om 09.57. 111848745569

Stichting School & Veiligheid

Zwarte Woud 2

3524 SJ Utrecht

www.schoolenveiligheid.nl