Unesco school

We geloven in onderwijs dat kinderen voorbereidt op het innemen van hun plek in deze wereld. We willen bij kinderen het verlangen opwekken om te leven in verbondenheid met hun omgeving en anderen. Een manier voor ons om dat handen en voeten te geven, is dat al onze scholen zich de komende tijd zullen aansluiten bij de Unesco-scholen.

'Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed'.

 

Deze gedachte vormt de essentie van de missie van Unesco.

Unesco-scholen ondersteunen deze missie: ze maken hun leerlingen vertrouwd met het Unesco-gedachtegoed en dragen zo hun steentje bij aan vrede en verdraagzaamheid.

 

 

 

Lees meer
foto11-111953977625.jpg

Proceon Academy

Binnen Proceon werken we samen. We leren van en met elkaar. We geloven dat ons onderwijs beter wordt als we samen leren en de dialoog voeren over ons vak. We streven naar hoogwaardig onderwijs. Vakmanschap krijgt alle ruimte. 

 

Een belangrijk middel om dit mogelijk te maken is de Proceon-academie. Binnen de academie worden leervragen vanuit de scholen omgezet in een scholingsaanbod. De academie is er voor alle Proceon-medewerkers. Door deel te nemen aan de academie ontwikkel je jezelf, maar ontmoet je ook collega's. Zo geven we het leren over de schoolmuren heen vorm en maken we gebruik van elkaars expertise. 

  

 

 

Lees meer
foto16-111953977586.jpg