Missie & visie

Ons onderwijs

  • We bieden kwalitatief goed onderwijs dat gericht is op de brede ontwikkeling en de nieuwsgierigheid van kinderen stimuleert

  • We geven onderwijs dat kinderen voorbereidt op hun plek als wereldburger
  • We geven onderwijs vanuit de christelijke waarden met een open blik naar de wereld om ons heen

  • We geven onderwijs dat kinderen uitdaagt hun talenten te ontdekken en ontwikkelen

  • We geven onderwijs dat kinderen leert omgaan met een veranderende wereld

 

Onze medewerkers 

  • We bieden een open en stimulerende werkomgeving met ruimte voor ontwikkeling en ontmoeting

 

Onze organisatie   

  • We zijn trots op ons vak en geloven in de kracht van samen leren en ontwikkelen