Identiteit

Identiteit kun je alleen actief neerzetten. Identiteit hoort bij activerend leren. Bij handelen. Alleen zo kun je toenemende verlegenheid omzetten in natuurlijke beleving. In iets van het ‘nu.’ En dan met de woorden die daar bij passen, zonder de grondslag geweld aan te doen.
 1. Geloven Geloof is iets persoonlijks. Het unieke van Christelijk Onderwijs is dat wij ons geloof mogen inzetten bij het leren, de opvoeding en de groei van kinderen. Het geloof is divers en kent vele uitingen. Het doel van Christelijk Onderwijs is dat wij dat erkennen, accepteren en daar op een heldere manier een lijn in ontdekken. Een lijn waar we de kinderen bij inspireren en voorleven. Kinderen en ouders respecteren ons geloof en participeren bij geloofsonderwerpen, ieder op hun eigen manier.
 2. Bidden We voelen ons vrij om met de kinderen te bidden. Bidden in de vorm die past bij de groep of het actuele moment. Bidden kent vele vormen. Alle vormen zijn goed zolang de intentie past bij het gebed.
 3. Vertellen De verhalen uit de Bijbel worden verteld. Ze vormen de basis van waaruit wij onze identiteit inhoud geven. De Bijbelverhalen helpen ons ook om de dagelijkse werkelijkheid in perspectief te zien. Om levensvragen, juist bij kinderen, te duiden.
 4. Vieren De levensbeschouwelijke feesten worden gevierd. Of dat nu bescheiden in de groep is of groots in een kerkgebouw, iedere school vindt daarin een eigen weg.
 5. Zingen Zingen is een manier om je geloof te uiten, te laten horen. Dat doe je samen en dat maakt deze activiteit uniek.
 6. Delen Delen is niet alleen kennis delen, maar vooral het besef delen dat niet iedereen op deze aarde met dezelfde kansen is geboren. Onze scholen zorgen er voor dat onze rijkdom –al was het maar op kleine schaal -wordt gedeeld door actief mee te doen aan acties voor kinderen in de minder fortuinlijke landen.
 7. Zorgen Op de Proceon scholen staat het woord zorg met hoofdletters geschreven. Niet als iets negatiefs, maar om aan te geven dat wij er zijn voor álle kinderen, zeker voor de kinderen die uit moeilijke thuissituaties en/of met leerachterstanden bij ons zijn. Ook dat is levensbeschouwing.
 8. Respecteren Waarden en normen vormen het uitgangspunt voor respect. Respect jegens je naaste, wie dat ook is. En respect voor de vele invullingen van het geloof.
 9. Voorleven De volwassenen geven het goede voorbeeld aan de kinderen. Op alle plaatsen in onze organisatie.
 10. Spreken Binnen onze organisatie durven en mogen we vrijuit spreken over ons geloof. We nemen elkaar nimmer de maat; veroordelen nooit en geven elkaar de ruimte om de identiteit op een eigen manier inhoud en vorm te geven. We zijn niet bang om met elkaar hierover in gesprek te gaan.
 11. Verantwoorden Levensbeschouwelijke identiteit is niet iets vrijblijvends. We kennen de wereld van het protestantisme en handelen naar die kennis. Christelijk onderwijs is een kostbaar recht en een duurzame verplichting.
 12. Weten Zonder kennis is er geen levensbeschouwelijke identiteit. Proceon zorgt er voor dat er voldoende kennis is bij directies en leerkrachten door informatie; tweedaagsen en andere creatieve werkvormen.