Kennisnetwerken

Kennisnetwerken voor nog meer kwaliteit

Proceon kent verschillende kennisnetwerken. Zo bundelen we kennis en delen we ervaringen. Deze netwerken dragen effectief bij aan de kwaliteit van de scholen. 

Proceonscholen 111830814504

ICP: voor een goed schoolklimaat

Elke school van Proceon doet mee aan het netwerk Interne Contactpersonen (ICP). Doel: het creëren van een sociaal veilige school.

Proceonscholen 111830814583

IB: voor sterke leerlingenzorg

Alle scholen van stichting Proceon hebben een intern begeleider (IB-er). De intern begeleider coordineert de leerlingenzorg. Proceon Scholengroep staat voor uitstekende leerlingenzorg en een goede begeleiding van leerlingen en leerkrachten op alle Proceon-scholen.