18 december 2023

Een kijkje in de wereld van de Julianaschool Kwartellaan

Persoonlijk en met aandacht

Aan de rand van Bussum, waar vroeger slechts heide was, staat trots de Julianaschool Kwartellaan. Met ruim 300 leerlingen, een bruisende school!

De school heeft een duidelijke identiteit: persoonlijke sfeer met aandacht voor ieder kind. Wat opvalt, is dat ondanks de omvang van de school, het voelt als een hechte gemeenschap waar iedereen elkaar kent. "We willen dat het voelt als een grote school die aanvoelt als een kleine school. Mensen moeten zich hier thuis voelen," zegt een van de enthousiaste teamleden. 

 

Ons onderwijs

Het onderwijs aan de Julianaschool Kwartellaan is divers en gericht op de ontwikkeling van de leerlingen. Unescolessen, buitenlessen te midden van het groene plein, een voedselbos, een pomp, water, en een kuil maken deel uit van het educatieve landschap. Sport en spel zijn vanzelfsprekend, en er zijn ook projectweken waarin zaakvakken en creatieve vakken centraal staan. 

De sfeer op de school wordt omschreven als warm en hecht. Het vaste team van leerkrachten kenmerkt zich door flexibiliteit en toewijding. "We willen een omgeving creëren waarin kinderen zich veilig voelen, waar ze zichzelf kunnen zijn en waar ze de ruimte krijgen om te groeien," vertelt directeur Marjolein van Gelsdorp. 

 

Toekomst

Toekomstdromen vullen de gangen van de Julianaschool Kwartellaan. Momenteel wordt er gekeken naar een ontwerp van het huidige schoolgebouw waarin het leerplein een belangrijke rol gaat spelen. De visie is om meer differentiatie te bieden, met de inzet van leerkrachtondersteuners. In de bovenbouw streven ze naar een mix van leskracht en zelfstandig werken en staan executieve functies dus centraal. Waarom zou een kind juist naar deze school moeten komen? "Omdat ons doel is aandacht te hebben voor elk kind. Hier zien we de kinderen écht, en we willen ze helpen hun volledige potentieel te ontwikkelen," Een school die niet alleen onderwijs biedt maar ook een thuis is waar kinderen zich kunnen ontplooien.

Leren doe je samen!
Media