29 november 2021

Evert werkt 50 jaar bij Proceon

"Zomaar een keer aan de koffie was ik in gesprek met de dames van het secretariaat van Proceon. We spraken over diverse zaken die ik in al die jaren in het onderwijs had gedaan en dat ik per 1 augustus 2021 maar liefst 50 jaar bij Proceon werkzaam was. Toen kwam het idee dat het misschien wel leuk zou zijn om één en ander op papier te zetten voor de nieuwsbrief van Proceon. Dat leek me best aardig omdat in die ruim 50 jaar heel veel gebeurd en vooral ook heel veel veranderd."

Johannes Calvijnschool/ Avonturijn

Na het behalen van de lagere akte heb ik een aantal weken invalwerk gedaan op lagere scholen in Amersfoort. Een aantal jaren later startte ik op de Johannes Calvijnschool. Na een fusie in 1984 werd de naam veranderd in Kruispunt en jaren later werd het Avonturijn. Ik zou een groep van 30 leerlingen krijgen met de nodige probleemgevallen. Maar toen ik begon in deze klas 4 waren het er opeens 39. Dit zijn mooie en onvergetelijke jaren geworden op de Calvijnschool. En wat een band was er met die groep en ouders. Zelfs zo dat iedereen aanwezig was bij mijn trouwdag. Ook heb ik nog steeds contact met een van die leerlingen. Met Kees, die de nodige problemen had en inmiddels begeleid in Eindhoven en 60 jaar is – heb ik nog steeds contact. Onze verjaardagen worden niet vergeten en af en toe een telefoontje is ook heel gewoon.

 

Bestuur

Op deze school heb ik een kleine 6 jaar gewerkt. In de laatste 2 jaar op deze school was het hoofd regelmatig ziek. Het bestuur vond dat ik de zaken wel tijdelijk kon overnemen. Toen duidelijk werd dat het hoofd niet meer terug zou komen werd ik benoemd tot hoofd. Dat gaf toch wel enige problemen, want ik was hervormd en het schoolbestuur gereformeerd. Je kunt dat in deze tijd echt niet geloven, maar het was echt waar.

 

Eind 1975 bleek dat het hoofd van de Nassauschool met vervroegd pensioen zou gaan en hij belde mij of ik niet directeur van die school wilde worden. Gek eigenlijk, ik heb nooit de ambitie gehad om hoofd te willen worden maar door bovengenoemde omstandigheden rolde ik er zomaar in. Er kwam in het begin heel wat op me af: een verouderd team en een gebouw en terrein dat nogal verwaarloosd was. Gelukkig had ik alle medewerking van de gemeente en kon het snel worden bestraat. Al met al kan ik zeggen dat ik een hele fijne tijd heb gehad op de Nassau. Ik heb altijd geluk gehad dat ik een heel enthousiast team had om mee te werken.

"Leuk om te vermelden is ook dat de Nassau voor diverse collega’s een soort ‘kweekvijver’ was. Veel oud-leerlingen kwamen in het onderwijs terecht. Een aantal van hen werkt ook nu nog bij Proceon!"

Servicebureau van Proceon

In het najaar van 2004 heb ik afscheid genomen van de Nassauschool en ben ik bij het Servicebureau van Proceon gaan werken. Ik onderhield de contacten met de gemeenten en (onder-)aannemers. Daarnaast heb ik een eerste veiligheidsplan ontworpen en de Bedrijf Hulp Verlening opgestart. Ook de bestellingen van alle scholen controleerde ik en daardoor had ik regelmatig contact met Dyade. De overstap van schooldirecteur naar beheersfunctionaris was in het begin best wennen maar het zijn heel mooie jaren geweest, vooral door alle contacten met de directeuren, vertegenwoordigers et cetera.

 

In oktober 2008 werd ik getroffen door de ziekte van Guillain Barré. Ik kon van de één op de andere dag niet meer staan en lopen. Gelukkig ben ik er redelijk goed vanaf gekomen en na een uitgebreide therapie kon ik in januari 2009 weer voorzichtig beginnen. Ik merkte wel dat ik wat meer moeite had met het praten en lopen. Dat was voor mij de reden om per 1 januari 2011 met vervroegd pensioen te gaan. Totdat de toenmalige algemeen directeur mij medio 2011 vroeg of ik niet in staat was nog wat werkzaamheden te verrichten voor Proceon.

 

Vrijwilliger

In eerste instantie werd mij vooral gevraagd mensen te ondersteunen maar allengs kwamen er meer werkzaamheden bij. Het prettige van deze functie is ook weer dat je op de hoogte blijft van de meeste ontwikkelingen binnen het onderwijs. Fijn dat ik op deze manier nog een steentje kan bijdragen binnen onze stichting. Dat komt ook door de samenwerking met de mensen op kantoor. In één van de volgende nieuwsbrieven zal ik vertellen over de ontwikkelingen van de scholen en schoolbesturen gedurende mijn 50 jarige loopbaan binnen het onderwijs!