29 maart 2022

Het IKC maakt kinderen op een leerzame manier wereldwijs

De keuze voor een gepaste school voor jouw kind is lastig! Daarom zal Proceon de aankomende maanden onze zestien scholen apart in het zonnetje zetten. Vandaag introduceren wij graag het IKC-WereldWijs in Loosdrecht. 

 

Hoe is het IKC opgericht

In augustus 2019 zijn de Rehoboth- en Terpstraschool die samen werkte met stichting Eigen&Wijzer gefuseerd en hebben nu de naam: IKC-WereldWijs. Vanaf januari 2021 hebben zij een nieuw schoolgebouw waarin onderwijs en opvang samen één geheel vormen. De anderhalf jaar die daaraan vooraf ging bestond uit visie trajecten en team vorming om de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Deze denksessies hebben voor een betrokken team en een duidelijke visie gezorgd. 

 

Visie

"Wij maken onze kinderen op een leerzame manier wereldwijs, dat doen wij door altijd op zoek te gaan naar wat het beste is voor de kinderen en plezier centraal te stellen. Onze kinderen zijn medeverantwoordelijk voor het eigen leerproces en hebben zicht hierop. Onze kinderen ontdekken hun talenten en uitdagingen en staan in verbinding met de wereld. Samen werken wij aan uitdagende maar realistische doelen zodat wij zien wat een kind nodig heeft om te ontwikkelen." - Jessica van der Linden

 

Niet het onderwijssysteem, maar het kind staat centraal op hun kindcentrum, door hen wereldwijs te maken. Ook staat plezier centraal in hun manier van lesgeven. Bovendien wordt er veel ruimte voor zelfstandigheid gemaakt, de kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor hun creatieve leerproces. Het IKC probeert een uitdagende omgeving te bieden aan de kinderen in samenwerking met ouders. 

 

Sfeer

Een van de dingen die het IKC speciaal maakt is het hechte team en de samenwerking met de ouders. In het gloednieuwe gebouw en schoolplein hangt een fijne sfeer en dit brengt veel voorzieningen met zich mee. Bovendien kunnen de leerkrachten veel bereiken met de kinderen omdat zij breed worden opgevoed door de ouders en de docenten. De kinderen worden daarom klaar gemaakt voor een snel veranderende wereld. Verantwoordelijk wordt kinderen veel meegegeven, om hen zo zelfstandig en wereldwijs te maken. 

 

Wat leert jouw kind bij het IKC?

IKC-WereldWijs is een protestants-christelijk kindcentrum. Elk kind wordt breed opgeleid met mogelijkheden van lessen tot bewegen. Kinderen worden tot burger opgeleid zodat elk kind compleet wordt in zijn of haar eigen zin. Rekenen en taal staat daarom niet alleen centraal. Het gaat ook om alles daaromheen.

 

Langskomen op locatie  

Bij het IKC is het mogelijk om een afspraak te maken om de school te bezoeken. Via de website is het mogelijk om deze afspraak in te plannen.   

Media