6 september 2021

Hoe heeft onze scholengroep het extra NPO geld vanuit de overheid uitgegeven?

Een boost in het onderwijs van jouw kind!

De overheid heeft ongeveer €5,8 miljard uitgetrokken om het onderwijs na de Corona pandemie te verbeteren. Met dit geld kunnen scholen leraren en leerlingen helpen, bijvoorbeeld met lerarentekorten en leervertragingen aan te pakken. Elke school heeft een menukaart ontvangen om te kiezen waaraan zij het geld willen uitgeven, want elke school heeft andere behoeften. Er zijn vijf doelgebieden waaraan dit geld kan worden uitgegeven: meer onderwijs, een effectievere inzet ervan, sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling, executieve functies en inzet van extra personeel. 

 

Elke school heeft doelen opgesteld waar het team samen met de directeur naar oplossingen keek. Alle ideeën benadrukken het belang van duurzame oplossingen, zodat er wordt geïnvesteerd in een toekomstbestendig Proceon. Een voorbeeld hiervan is een team training zodat het hele team jaren lang beter onderwijs kan bieden. Naast deze team training heeft elke school gekeken waar zij zich op willen focussen. Bij sommige scholen lagen de oplossingen in leerachterstanden verminderen en vaardigheden te vergroten. Bij andere scholen stond beweging hoog in het vaandel. Ook IB-uren en talentontwikkeling waren populaire investeringen. Bovendien hebben wij er binnen Proceon voor gekozen om te investeren in vakdocenten door meer vakleerkrachten, onderwijsassistenten en zij-instromers in dienst te nemen. Misschien heb jij dit wel gezien op onze sociale media?