10 mei 2023

UNESCO thema duurzaamheid

UNESCO thema: Duurzaamheid

Inmiddels zijn alle Proceon scholen aangesloten bij het UNESCO-scholennetwerk. Daarom geven wij de komende weken meer aandacht aan hoe wij het UNESCO beleid handen en voeten geven. Dit doen wij onder andere door in de schoolplannen te schrijven over het beleid. Ook is het belangrijk om te bekijken hoe kinderen kijken naar UNESCO thema's. Zo is er te zien hoe de thema's op de scholen leven. Een aantal kinderen van verschillende Proceon scholen vertelt over het thema duurzaamheid.

 

UNESCO

UNESCO is een organisatie van de VN met als missie het bijdragen aan vredesopbouw, armoedebestrijding, duurzame ontwikkeling en de interculturele dialoog door onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie. Wie zich aansluit bij het scholennetwerk ondersteunt deze missie, maakt leerlingen vertrouwd met het UNESCO-gedachtengoed en draagt zo bij aan de opbouw van vrede en verdraagzaamheid. Als organisatie willen we hiermee laten zien dat binnen Proceon onderwijs meer is dan kennisoverdracht. We willen dat kinderen leren leven in echte verbondenheid met anderen. Dat ze hun talenten en mogelijkheden ontdekken en ontwikkelen zodat ze hun plek in kunnen nemen in de wereld en kunnen bijdragen aan een goede toekomst voor iedereen.   

 

Duurzaamheid

Specifiek duurzaamheid gaat over aandacht voor duurzaamheid in economische, sociale en culturele aspecten van ontwikkeling en reflectie op de rol van de overheid en de eigen verantwoordelijkheid van de burger. 

 

Binnen de scholen wordt er onder andere aandacht aan duurzaamheid gegeven door watertappunten te installeren, doppers te stimuleren, eten en drinken wat over is schenken aan kinderen die het nodig hebben, plastic scheiden, warme truien dag, zonnepanelen, gastlessen over duurzaamheid en veel scholen zijn bij de 'green schools' aangesloten. 

 

Heb jij nog ideeën hoe onze scholen nog duurzamer kunnen worden?

Media