10 mei 2023

Unesco duurzaamheid

Unesco thema: Duurzaamheid

De komende weken geven wij aandacht aan een aantal Unesco thema's die wij op onze scholen behandelen. Wij geloven in onderwijs dat kinderen voorbereidt op het innemen van hun plek in deze wereld. Een manier voor ons om dat handen en voeten te geven is door ons als scholengroep aan te sluiten bij de Unesco-scholen. Dat al onze 17 basisscholen in ‘t Gooi deel uitmaken van het UNESCO-scholennetwerk maakt ons uniek. Unesco laten wij terugkomen in ons strategisch beleid, maar het is voor ons belangrijk hoe dit wordt ervaren binnen onze scholen. Een aantal kinderen van verschillende Proceon scholen vertellen over het thema duurzaamheid om te bekijken hoe dit thema op onze scholen leeft. 

 

Unesco

Unesco is een organisatie van de VN die zich richt op het bevorderen van vrede, duurzame ontwikkeling, interculturele dialoog en het bestrijden van armoede. Dit ondersteunen ze op de gebieden van onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie. Door deel uit te maken van het scholennetwerk ondersteunen wij de missie om binnen het onderwijs deze thema’s aan bod te brengen. Wij maken leerlingen vertrouwd met het Unesco-gedachtegoed om hen te leren zorg te dragen voor een veilige, verdraagzame en schone wereld. Bij Proceon geloven we dat onderwijs meer is dan alleen kennisoverdracht. Ons doel is om kinderen op te leiden tot wereldburgers en ze te leren om in echte verbondenheid met anderen te leven, terwijl ze hun talenten en vaardigheden ontwikkelen. Op deze manier kunnen ze hun plaats in de wereld vinden en bijdragen aan een betere toekomst voor iedereen.

 

Duurzaamheid

Specifiek duurzaamheid gaat over aandacht voor duurzaamheid in economische, sociale en culturele aspecten van ontwikkeling en reflectie op de rol van de overheid en de eigen verantwoordelijkheid van de burger. Binnen de scholen proberen wij kinderen mee te geven hoe zij duurzamer kunnen leven. Er zijn onder andere watertappunten geïnstalleerd, eten en drinken wat over is schenken we aan kinderen die het nodig hebben, plastic wordt gescheiden, er is een warme truien dag, er zijn zonnepanelen en gastlessen over duurzaamheid. 

 

Heb jij suggesties om onze scholen duurzamer te maken of om kinderen op jonge leeftijd bewuster te maken van hun omgeving?

Media