23 april 2023

Toekomstgericht organiseren: de Bosbergschool

Toenemend lerarentekort

Het onderwijs kampt al jaren met een toenemend lerarentekort. Ook op onze scholen hebben we daarmee te maken. De afgelopen jaren hebben we binnen Proceon en ook vanuit de landelijke overheid verschillende maatregelen getroffen om meer leerkrachten aan te trekken en leerkrachten te behouden. Voorbeelden zijn: Zij-instroom trajecten, intensievere begeleiding bij startende leerkrachten, samenwerking met Pabo, verhoging van salarissen, goed werkgeverschap etc. Hier blijven we de komende jaren veel aandacht aan besteden. Echter, er zijn simpelweg te weinig leerkrachten. We zullen dus ook proactief in andere richtingen en oplossingen moeten gaan denken.

 

Deze ontwikkeling biedt ook een kans om met elkaar na te denken over het onderwijs dat we nu aan de kinderen geven en wat we denken dat kinderen nu en in de toekomst nodig hebben. Onze scholen gaan vanuit hun visie opnieuw nadenken over de organisatie van ons onderwijs. De komende maanden besteden we aandacht aan dit onderwerp. Onder andere in de vorm van korte verhalen over hoe scholen, binnen en buiten ons bestuur, hier al mee bezig zijn en op hun eigenwijze richting aan geven. Vandaag brengen wij de Bosbergschool in Hollandse Rading in beeld!

 

De Bosbergschool in beeld

De Bosbergschool in Hollandsche Rading is dit schooljaar gestart met een nieuw onderwijsconcept met een daarbij passende organisatie: van vier combinatiegroepen is de school overgegaan naar drie bouwen. Een onderbouw voor groep 1 t/m 3, middenbouw voor groep 4 t/m 6 en een bovenbouw voor groep 7 en 8. In de onder- en middenbouw is er naast een leerkracht ook een leerkrachtondersteuner/ onderwijsassistent in de groep. Zij werken als team samen. Het gebouw is met een aantal eenvoudige ingrepen aangepast en ingericht voor de nieuwe manier van werken. Er is o.a. een mooi ingericht ‘ontwikkelplein’ en iedere bouw heeft twee lokalen ter beschikking.

 

De visie van de Bosbergschool is dat ze bij de kinderen het eigenaarschap willen stimuleren op hun leerproces, dat kinderen beter zicht hebben op de doelen waaraan ze werken en ook zichzelf gaan volgen in een Rapporfolio. Deze organisatievorm biedt daar alle mogelijkheden voor. Daarbij worden de leerlijnen afgestemd op de onder-, midden- en bovenbouw. Instructies worden gegeven in kleine groepen van zo’n 4 tot 8 kinderen en voor de uitwerking zoeken de kinderen zelf een plek die daarbij past. Hierdoor kan het onderwijs beter afgestemd worden op de behoeften van de kinderen en wordt de motivatie voor leren gestimuleerd. Dit type onderwijs waarbij zelfsturing wordt gestimuleerd, past goed bij hoe kinderen kunnen worden voorbereid op een toekomst die we nu nog niet kennen.

 

Brede ontwikkeling van kinderen

Op De Bosbergschool is er ook extra aandacht voor een brede ontwikkeling van kinderen, met een moestuin, bloementuin, veel buitenspeelruimte en een WOOW-space: een plek voor proefjes, robotica en ontwerpen met een 3d- printer. 

 

Het omschakelen naar de nieuwe manier van onderwijs geven heeft tijd nodig. Het vraagt (meer) zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van kinderen. Voor leerkrachten is het zoeken naar een goede rolverdeling en hoe zij kinderen leren meer zelfsturend te worden. In het eerste halfjaar zijn er al mooie stappen gezet en is het onderwijsconcept nog volop in ontwikkeling. Zowel kinderen, team als ouders zijn enthousiast over de gekozen richting. Naast de inhoudelijke motivatie voor dit concept biedt het de kleine Bosbergschool ook continuïteit; of ze nu groeien of krimpen, dit onderwijssysteem werkt altijd.

Media