17 januari 2023

UNESCO thema: Intercultureel leren

Kinderen vertellen over UNESCO thema’s 

Inmiddels zijn alle Proceon scholen aangesloten bij het UNESCO-scholennetwerk. Daarom geven wij de komende weken meer aandacht aan hoe wij het UNESCO beleid handen en voeten geven. Dit doen wij onder andere door in de schoolplannen te schrijven over het beleid. Ook is het belangrijk om te bekijken hoe kinderen kijken naar UNESCO thema's. Zo is er te zien hoe de thema's op de scholen leven. Een aantal kinderen van verschillende Proceon scholen vertelt over het thema intercultureel leren.

 

UNESCO

UNESCO is een organisatie van de VN met als missie het bijdragen aan vredesopbouw, armoedebestrijding, duurzame ontwikkeling en de interculturele dialoog door onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie. Wie zich aansluit bij het scholennetwerk ondersteunt deze missie, maakt leerlingen vertrouwd met het UNESCO-gedachtengoed en draagt zo bij aan de opbouw van vrede en verdraagzaamheid. Als organisatie willen we hiermee laten zien dat binnen Proceon onderwijs meer is dan kennisoverdracht. We willen dat kinderen leren leven in echte verbondenheid met anderen. Dat ze hun talenten en mogelijkheden ontdekken en ontwikkelen zodat ze hun plek in kunnen nemen in de wereld en kunnen bijdragen aan een goede toekomst voor iedereen.   

 

Specifiek intercultureel leren gaat over het stimuleren van een respectvolle interculturele dialoog, met aandacht voor de eigen identiteit, en voor de culturele, religieuze en etnische diversiteit op school en in de samenleving. Over manieren om ervoor te zorgen dat ieder individu en elke groep gelijkwaardig kan deelnemen aan de samenleving.

 

Media