22 juni 2023

UNESCO thema: Vrede en mensenrechten

UNESCO thema: Vrede en mensenrechten

Inmiddels zijn alle Proceon scholen aangesloten bij het UNESCO-scholennetwerk. Daarom geven wij de komende weken meer aandacht aan hoe wij het UNESCO beleid handen en voeten geven. Dit doen wij onder andere door in de schoolplannen te schrijven over het beleid. Ook is het belangrijk om te bekijken hoe kinderen kijken naar UNESCO thema's. Zo is er te zien hoe de thema's op de scholen leven. Een aantal kinderen van verschillende Proceon scholen vertelt over het thema vrede en mensenrechten.

 

UNESCO

UNESCO is een organisatie van de VN met als missie het bijdragen aan vredesopbouw, armoedebestrijding, duurzame ontwikkeling en de interculturele dialoog door onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie. Wie zich aansluit bij het scholennetwerk ondersteunt deze missie, maakt leerlingen vertrouwd met het UNESCO-gedachtengoed en draagt zo bij aan de opbouw van vrede en verdraagzaamheid. Als organisatie willen we hiermee laten zien dat binnen Proceon onderwijs meer is dan kennisoverdracht. We willen dat kinderen leren leven in echte verbondenheid met anderen. Dat ze hun talenten en mogelijkheden ontdekken en ontwikkelen zodat ze hun plek in kunnen nemen in de wereld en kunnen bijdragen aan een goede toekomst voor iedereen.   

 

Vrede en mensenrechten

Specifiek vrede en mensenrechten gaat over aandacht voor internationale verdragen voor mensenrechten en rechten van het kind, en kritische reflectie op verantwoordelijkheden van burgers en mogelijkheden voor vreedzame oplossingen van conflicten. Daar hoort bij dat we kinderen nadrukkelijk in aanraking brengen met andere culturen, respect bijbrengen en leren om oog te hebben voor anderen. Discriminatie word bijvoorbeeld ook breed besproken op school.

 

We denken samen met de kinderen na over hoe we bij kunnen dragen aan een leefbare en toekomstbestendige wereld. Onze stichting biedt sinds vorig jaar onderwijs en een veilige plek aan vluchtelingenkinderen. Ook hiermee laten we zien dat we ons ervan bewust zijn dat we een willen bijdragen aan een betere wereld en willen leven vanuit compassie met anderen.   

Media