22 november 2022

Wat vinden kinderen het leukste op school?

UNESCO

Wij geloven in onderwijs dat kinderen voorbereidt op het innemen van hun plek in deze wereld. Een manier voor ons om dat handen en voeten te geven, is dat al onze scholen aansluiten bij de Unesco-scholen. UNESCO is een organisatie van de VN met als missie het bijdragen aan vredesopbouw, armoedebestrijding, duurzame ontwikkeling en de interculturele dialoog door onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie. Wie zich aansluit bij het scholennetwerk ondersteunt deze missie, maakt leerlingen vertrouwd met het UNESCO-gedachtengoed en draagt zo bij aan de opbouw van vrede en verdraagzaamheid.  

 

Vier jaar geleden ontstond bij een aantal directeuren het idee om deel te worden van het scholennetwerk. Als organisatie willen we hiermee laten zien dat binnen Proceon onderwijs meer is dan kennisoverdracht. We willen dat kinderen leren leven in echte verbondenheid met anderen. Dat ze hun talenten en mogelijkheden ontdekken en ontwikkelen zodat ze hun plek in kunnen nemen in de wereld en kunnen bijdragen aan een goede toekomst voor iedereen.   

 

UNESCO handen en voeten geven

In de komende periode gaan we UNESCO meer handen en voeten geven. De vertaling van dit beleid vindt plaats in de schoolplannen die dit jaar geschreven gaan worden. De UNESCO-pijlers zijn een mooie leidraad om hierover in gesprek te gaan. Ook is het belangrijk hoe kinderen kijken naar deze verschillende thema's. De komende weken geven we meer aandacht aan een aantal Unesco thema's die wij op onze scholen behandelen, zoals wereldburgerschap en duurzaamheid. Vandaag introduceren we een reeks Unesco-filmpjes door kinderen op onze scholen te vragen wat zij het leukst vinden op school!  

Media